Fler ska få bredband i Västerbottens landsbygd

2014-01-21

Enligt en undersökning av Svenska Stadsnät har Västerbottens län bäst täckning av fiberbredband i Sverige. Hela 68 % av hushållen är uppkopplade till bredbandsnätet. Nu ska ännu fler få bredband i Västerbotten då Länsstyrelsen har godkänt ett bidrag på 18 miljoner kronor för att bygga ut bredbandet.

Att bredbandsnätet är så bra i området beror i mycket på de bidrag man mottagit tidigare år. En stor satsning inom EU har gett både Post- och Telestyrelsen samt landsbygdsprogrammet pengar att dela ut till olika länsstyrelser. Därefter fördelas bidragen till att bygga ut bredbandet av Länsstyrelsen. En viktig hörnsten av Västerbottens bredbandsnät är byanäten såsom Tavelsjös byanät. Uppstartat för strax över 10 år sedan är det idag ett av Sveriges största byanät och ger el till 650 hushåll. Dessa ligger i mer än 80 byar och spänner över 3 kommuner; Vindeln, Vännäs och Umeå.

Tavelsjös byanäts ordförande, Hans Weinehall, säger att bidragen från EU har spelat en stor roll i det faktum att byanätet under senare år har blivit ett av de största i Sverige. Med ett längre avstånd till närmaste nod, 12 kilometer, behövdes pengarna för att kunna dra tillräckligt mycket fiber för att täcka området. Totalt 30 mil fiber drogs och ytterligare 65 hushåll kunde anslutas till byanätet tack vare EU-finansieringen. Hans Weinehall tror att sådana investeringar är nödvändiga för att locka folk till landsbygden, speciellt unga människor. Han anser att internet och bra anslutningar har blivit lika självklara som el och vatten i ett modernt samhälle.

Detta är ju inte bara bra ur infrastruktursynpunkt, utan även genom att det skapar både jobb och goda affärer för företag i kabelbranschen som Miltronic Sweden m.fl.