Den svenska bredbandsutbyggnaden fortsätter

2015-07-07

Internet fortsätter att ta upp en allt större del av vardagslivet för allt fler människor. Förutom den underhållning och informationsutbyte som sker på internet så ansvarar det också för allt mer centrala samhällsfunktion, till exempel bankärenden, hemtjänst och skatteredovisning.

Vikten av en pålitlig och snabb uppkoppling blir alltså viktigare för varje dag som går. Och det märks mycket på de satsningar som genomförs i Sverige. I början av 2014 annonserades att Västerbottens landsbygd ska få tillgång till bredband, och bara i år har liknande satsningar inletts ibland annat Berg, Härjedalens, Helsingborg och Gävle.

Regeringen satsar på heltäckande bredband till 2020

På grund av detta har regeringen satt upp ett mål att 90 procent av landet ska ha tillgång till höghastighetsinternet till 2020. Med höghastighetsinternet menas en uppkoppling på minst 100 megabit per sekund.

 I samband med detta har Villagruppen på uppdrag av Brebandsforum börjat ta fram underlag för hur man kan uppnå detta. Varje kommun får ett eget ansvar att nå upp till detta mål, och en av kommunerna som väntas nå målet tidigt är Norrbotten.

– Norrbotten ligger långt fram om man jämför med andra län och många tror att man kan nå målet på 90 procent, säger Mattias Grafström från telekområdgivarna.