App som hjälper äldre att hitta en ny bostad

2015-07-01

En grupp med forskare från Lund har tagit fram en mobilapplikation som har till syfte att hjälpa äldre folk att hitta en ny bostad. Genom appen skall användaren kunna fylla i om denne har problem att gå i trappor trappor, har yrsel eller andra problem vilka sedan matchas med resultat av boenden som passar sökningen. Detta skall leda till att man som äldre kan hitta ett nytt hem i önskat område som inte är för krävande, då man som äldre inte har samma energi och ork kvar som när man var ung. Hemmen bör vara utrustade med effektiva verktyg som underlättar vardagen. För den som inte vill köpa ett nytt hem dessa verktyg kan man alltid vända sig till Hjälpia. Hjälpia är e-handel som säljer verktyg och produkter som underlättar vardagen för äldre och de med nedsatt rörelseförmåga.

Appen finns än så länge inte ute på app-marknaden, men den har testats i Karlshamn, Lund och Kristianstad. Forskarnas arbete kring denna mobila applikation skall leda till att den kan börja användas i svenska kommuner i slutet av 2015. Appens utformning är ett internationellt samarbete med andra forskare från Italien, Tyskland och Lettland. I dessa länder skall också appen testas genomförligt framöver.

Susanne Iwarsson som är professor i gentologi vid Lunds Universitet säger i en intervju i IT i vardagen att ”dagens och framtidens äldre är mer aktiva och vill vara med och påverka sin situation.” Genom appen skall den som söker kunna se om det finns en hiss tillgänglig, hur soprum och tvättstugor ser ut bland annat. Även information om hur miljön runtomkring boendet skall finnas tillgänglig så att man kan bedöma om det är enkelt att röra sig i området beroende på vilken fysisk funktionsnedsättning man lever med exempelvis.